View count: 1064

Committees

13th Committees 2017-2018
group Scientific Committee
Chair:
詹惠真 Dr. Hui-Chen Chan
 
Member:
杜元佑 Dr. Yuan-Yu Tu
group Publication Committee
Chair:
施文宇 Dr. Wen-Yu Shih
 
Vice-Chair:
王敏靜 Dr. Min-Ching Wang
謝春怡 Dr. Chun-Yi Hsieh
 
Member:
 
王姻麟 Dr. Yin-Lin Wang
陳亮如 Dr. Liang-Ru Chen
周明嫣 Dr. Ming-Yen Chou
孫國丁 Dr. Kuo-Ting Sun
周文藝 Dr. Wen-Yi Chou
蔡佳玲 Dr. Chia-Ling Tsai
李 昀 Dr. Yun Lee
林雅婷 Dr. Ya-Tin Lin
邱宏仁 Dr. Horng-Ren Chiou
陳明宏 Dr. Ming-Hung Chen
莊才逸 Dr. Tsai-Yi Chuang
許修銘 Dr. Hsiu-Ming Hsu
黃慧瑜 Dr. Huei-Yu Huang
group Finance Committee
Chair:
周明嫣 Dr. Ming-Yen Chou
group Public Relations and Member Benefits Committee
Chair:
趙子婷 Dr. Tzu-Ting Chao
 
Member:
 
李欣育 Dr. Hsin-Yu Lee
謝旻桓 Dr.
黃慈睿 Dr. Tzu-Jui Huang
詹文涵 Dr.
group Members Qualification and Legislation Committee
Chair:
邱博敏 Dr. Po-Min Chiu
 
Vice-Chair:
李忠興 Dr. Chung-Hsing Li
紀乃智 Dr. Nai-Chih Chi
郭正裕 Dr. Cheng-Yu Kuo
 
Member:
 
王姻麟 Dr. Yin-Lin Wang
李 昀 Dr. Yun Lee
袁淑華 Dr. Shu-Hwa Yuan
陳亮如 Dr. Liang-Ru Chen
蔡佳玲 Dr. Chia-Ling Tsai
許修銘 Dr. Hsiu-Ming Hsu
group Oral Health and Special Needs Dental Committee
Chair:
紀乃智 Dr. Nai-Chih Chi
group National Health Insurance Committee
Chair:
廖桂君 Dr. Kuei-Chun Liao
 
Member:
蔡宜峰 Dr. Yi-Feng Tsai
group Information Technology and Information Management Committee
Chair:
徐玉玲 Dr. Yu-Lin Hsu
 
Member:
 
裴善立 Dr. Shan-Li Pei
趙子婷 Dr. Tzu-Ting Chao
group International Affairs Committee
Chair:
柯萱蓼 Dr. Hsuan-lu Ko
 
Member:
 
唐如青 Dr. Ru-Shing Tang
許桂綾 Dr.
group Research Education and Development Committee
Chair:
黃慧瑜 Dr. Huei-Yu Huang
 
Member:
蔣孟玲 Dr. Meng-Ling Chiang
group Taiwan Board of Pediatric Dentistry
Chair:
劉正芬 Dr. Jengfen Liu
 
Member:
 
王姻麟 Dr. Yin-Lin Wang
林瑩澤 Dr. Yng-Tzer Lin
施文宇 Dr. Wen-Yu Shih
項家蘭 Dr. Chia-Lan Hsiang
趙文煊 Dr. Wen-Shiun Tchaou
詹嘉一 Dr. Chia-Yi Jan
蔡宗平 Dr. Tzong-Ping Tsai
蔣孟玲 Dr. Meng-Ling Chiang
 
Secretary:
蔡宜峰 Dr. Yi-Feng Tsai
許嘉淩 Dr. Chia-Ling Hsu