View count: 6274

Committees

14th Committees 2018-2020
group Scientific Committee
Chair:
莊麗娟 Dr. Li-Chuan Chung
 
Vice-Chair:
陳亮如 Dr. Liang-Ru Chen
 
Member:
 
詹惠真 Dr. Hui-Chen Chan
趙子婷 Dr. Tzu-Ting Chao
王詩凱 Dr. Shih-Kai Wang
李忠興 Dr. Chung-Hsing Li
孫國丁 Dr. Kuo-Ting Sun
杜元佑 Dr. Yuan-Yu Tu
張佩菁 Dr. Pei-Ching Chang
group Publication Committee
Chair:
施文宇 Dr. Wen-Yu Shih
 
Vice-Chair:
王敏靜 Dr. Min-Ching Wang
謝春怡 Dr. Chun-Yi Hsieh
 
Member:
 
王姻麟 Dr. Yin-Lin Wang
陳亮如 Dr. Liang-Ru Chen
周明嫣 Dr. Ming-Yen Chou
孫國丁 Dr. Kuo-Ting Sun
周文藝 Dr. Wen-Yi Chou
蔡佳玲 Dr. Chia-Ling Tsai
李 昀 Dr. Yun Lee
林雅婷 Dr. Ya-Tin Lin
邱宏仁 Dr. Horng-Ren Chiou
陳明宏 Dr. Ming-Hung Chen
莊才逸 Dr. Tsai-Yi Chuang
許修銘 Dr. Hsiu-Ming Hsu
黃慧瑜 Dr. Huei-Yu Huang
group Finance Committee
Chair:
謝宗慈 Dr. Chung-Tzu Hsueh
 
Vice-Chair:
吳維玲 Dr. Wei-Ling Wu
group Public Relations and Member Benefits Committee
Chair:
趙子婷 Dr. Tzu-Ting Chao
 
Vice-Chair:
黃曉楓 Dr. Hsiao-Feng Huang
group Members Qualification and Legislation Committee
Chair:
邱博敏 Dr. Po-Min Chiu
 
Vice-Chair:
李忠興 Dr. Chung-Hsing Li
紀乃智 Dr. Nai-Chih Chi
郭正裕 Dr. Cheng-Yu Kuo
 
Member:
 
王姻麟 Dr. Yin-Lin Wang
李 昀 Dr. Yun Lee
袁淑華 Dr. Shu-Hwa Yuan
陳亮如 Dr. Liang-Ru Chen
蔡佳玲 Dr. Chia-Ling Tsai
許修銘 Dr. Hsiu-Ming Hsu
group Oral Health and Special Needs Dental Committee
Chair:
紀乃智 Dr. Nai-Chih Chi
 
Vice-Chair:
王敏靜 Dr. Min-Ching Wang
 
Member:
蔡佳玲 Dr. Chia-Ling Tsai
蔡禎櫻 Dr. Cheng-Ying Tsai
group National Health Insurance Committee
Chair:
廖桂君 Dr. Kuei-Chun Liao
 
Vice-Chair:
黃曉楓 Dr. Hsiao-Feng Huang
 
Member:
 
蔡宜峰 Dr. Yi-Feng Tsai
陳慶麟 Dr. Heng-Ling Chen
group Information Technology and Information Management Committee
Chair:
裴善立 Dr. Shan-Li Pei
 
Vice-Chair:
黃渝聖 Dr. Yu-Sheng Huang
 
Member:
李睿仁 Dr. Jui-Jen Lee
陳永盼 Dr. Yung-Pan Chen
group International Affairs Committee
Chair:
沈明萱 Dr. Ming-Hsuan Sheen
 
Vice-Chair:
黃珊珊 Dr. Shan-Shan Huang
 
Member:
顏丞偉 Dr. Cheng-Wei Yen
葉育君 Dr. Yu-Chun Yeh
group Research Education and Development Committee
Chair:
黃慧瑜 Dr. Huei-Yu Huang
 
Vice-Chair:
盧育成 Dr. Yu-Chen Lu
group Taiwan Board of Pediatric Dentistry
Chair:
劉正芬 Dr. Jengfen Liu
 
Member:
 
王姻麟 Dr. Yin-Lin Wang
林瑩澤 Dr. Yng-Tzer Lin
施文宇 Dr. Wen-Yu Shih
孫國丁 Dr. Kuo-Ting Sun
趙文煊 Dr. Wen-Shiun Tchaou
李 昀 Dr. Yun Lee
蔡宗平 Dr. Tzong-Ping Tsai
蔣孟玲 Dr. Meng-Ling Chiang
蕭思郁 Dr. Szu-Yu Hsiao
 
Secretary:
蔡宜峰 Dr. Yi-Feng Tsai
許嘉淩 Dr. Chia-Ling Hsu